Kentsel Dönüşüm Nedir?

Pimapen Ankara
·
10 Mayıs 2019

Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi ve uygulanabilir bir yol haritası doğrultusunda başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklı olmayan binaların yerlerine sağlam, güvenli ve modern binaların yapılmasıdır.

Yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturulması amaçlanan kentsel dönüşüm projeleri ile son teknolojiyle geliştirilen yapı ürünlerinin kullanıldığı, modern, güvenli, enerjiyi verimliliği esas alınan çevreye karşı duyarlı ve hayat kalitesini arttıran binalar inşa edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Nedir?
Haüpen Pencere Sistemleri A.Ş.

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut bulunmaktadır. Bu konutlardan 2000 yılından sonra yapılan 5 milyon konut haricindeki 14 milyon konutun deprem riski bulunmaktadır. Binaların yaklaşık %40‘ının (6-7 milyon konut) yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Adımları

 • Mevcut binaya ait statik – mimari projeler, Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak temin edilir.
 • Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait belgeler ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı kuruluşlara başvuru yapılır.
 • Deprem Risk Raporu hazırlamak için bakanlık lisanslı kuruluşları binanızda inceleme yapar.
 • Yedi gün içinde lisanslı kuruluş tarafından hazırlanan Deprem Risk Raporu, İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulur.
 • Bakanlık; Deprem Risk Raporunu inceleyerek eksik yok ise 10 gün içinde onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar.
 • Tüm kat maliklerine İlgili Tapu Müdürlüğü’nden Bakanlık Resmi Yazısı gönderilir. (Resmi yazının tebligatı ile 15 gün içinde, İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü’ne rapor için itiraz hakkı bulunmaktadır). Resmi yazının tebliğinden sonra bina riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır.
 • Bağlı bulunulan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile Bina Ortak Karar Protokolü sunulur. ( 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise bina Bakanlık tarafından yıkılır).
 • Müteahhit şirkete, binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için, tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 • Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. Kira ya da Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir.
 • Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvurulur. (18 ay ve aylık 600 TL ile sınırlıdır.)
 • Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanın inşaatına başlanır.
 • İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeden İSKÂNLI TAPU alınır. İSKANLI TAPU depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelmektedir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Markalarımız
Pimapen Logo
Isıcam Sinerji 3+ Logo
Isıcam Konfor 3+ Logo
Kemerli Pimapen Pencere
Isıcam Sinerji Logo
Isıcam Konfor Logo
phone-squareangle-double-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram